Multejakten fortsätter

Trots regn och blåst fortsatte Anders Christensson i dag att söka Västkustens multar. Fiskejournalen var med.
Trots sämsta tänkbara förhållanden gav vi oss ut på multejakt. Hård vind, regn och grumligt vatten är i det närmaste motsatsen till de förhållanden man vill ha. På platser där Anders så sent som i går såg mängder med multe tycktes vattnen i det närmaste tomma. Ändå konstaterade Anders att en dag med usla förhållanden ger en chans som man missat om man stannat hemma. En inställning som alldeles säkert är en viktig förklaring till Anders fantastiska framgångar i fisket.
Lika positiv inställning hade inte överklassdamen i Kullavik som i går hotade Anders med att ringa hamnfogden. Inte nog med att han parkerat bilen i hamnen, han tog ju dessutom barnens fisk! Att förklara för damen att fisken, i det fall den fångats, skulle ha återutsatts hade förmodligen saknat mening. Man kan gissa att sportfiskare inte är riktigt välkomna i den hamnen.
Anders Nicander

Trots svåra förhållanden väntar Anders på att multarna ska entra scenen. (Foto: Anders Nicander)