ANNONS

Mycket höga gifthalter upptäckt vid känt fiskevatten

Gimån är ett av landets mest populära fiskevatten. Nu har ett 37 000 kvadratmeter förorenat område upptäckts i ovanliggande Revsundssjön, med en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland.
ANNONS

Gamla miljösynder fortsätter att komma fram i dagens ljus. I Revsundsjön, som avvattnar populära fiskevattnet Gimån, har det upptäcktvids ett område med mycket höga halter av miljögifter.

Det var länsstyrelsen som gjorde upptäckten i samband med studier av fibersediment vid flera massa- och träfabriker. Utanför ett industriområde i Pilgrimstad påträffades en 37 000 kvadratmeter stor fiberbank med höga eller mycket höga halter av bekämpningsmedel och metaller, bland annat nickel. Bottensediment hade en av de högsta halterna av uppmätta miljögifter i Norrland.

Fiberbanken har uppstått när orenat processvatten släppts ut i sjön under många års tid, enligt talespersoner för länsstyrelsen som har intervjuats av P4 Jämtland. Vid platsen fanns det tidigare en spånskivefabrik mellan åren 1952–1986.

Länsstyrelsen har pekat ut ett bolag inom skogskoncernen Stora Enso, som ansvariga för föroreningarna. Företrädare för bolaget säger till P4 Jämtland att de att de påbörjat den undersökning som Länsstyrelsen nu kräver. En given frågeställning är förstås huruvida vattnet nedströms platsen, exempelvis Gimån, eventuellt påverkas av det förorenade området.

Här hör du ett inslag om upptäckten i P4 Jämtland.

Läs fler nyheter i Fiskejournalen:

https://wp.fiskejournalen.se/sjukdom-vid-kritiserad-odling-igen-maste-slakta-all-fisk/

 

 

 

 

 

Publicerad: 21 January 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS