Myggmedlet biter inte

Här är dagens dåliga nyhet från forskarvärlden: myggorna har utvecklat resistens mot myggmedel! Vi är inte där än – men snart kanske djungeloljan slutar att fungera.
Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp som funnit att en viss myggart, gulafebernmyggor, har slutat reagera på DEET. Denna substans är den viktigaste i de flesta myggmedel och fungerar genom att stöta bort myggorna.
– Genom tester har vi funnit att gulafebernmyggor inte längre känner doften av DEET och därmed inte stöts bort av den. Detta beror på att en viss typ av sinnescell på myggans antenn inte längre är aktiv, säger Rickard Ignell, forskare vid avdelningen för kemisk ekologi vid SLU i Alnarp.
Än så länge fungerar DEET på våra svenska myggor – och det kan vi väl känna tacksamhet för, när vi snart står där vid harrstrykan medan myggsvärmarna lyfter ur salixsnåren.
Svenne Andersson

DEET är den verksamma beståndsdelen i de flesta konventionella myggmedlen. Riktigt illa om det slutar fungera...

DEET är den verksamma beståndsdelen i de flesta konventionella myggmedel. Riktigt illa om det slutar fungera...