Mystisk fiskdöd på Bornholm

Skrubbor och torsk dör av vid Bornholm Foto: Buboadventure

Vattnen kring Bornholm har drabbats av fiskdöd. En möjlig förklaring är att det är sprängningen av Nordstream och läckan av gas som den orsakade som föranlett fiskdöden.

Bjarke Borup är fiskeguide stationerad på Bornholm. Med gäster från hela Europa och många fiskedagar på ett år har han bra koll på vad som händer runt ön. Han berättar att man precis haft Bornholm Session, en träff för havsöringfiskare, som man håller i mars varje år. Under tiden för träffen har stränderna varit fyllda av döda och döende skrubbor och torskar.

Biologen Sune Riis siger till TV2 Bornholm att skrubbor är mycket hårdföra fiskar som till och med tål att ligga på land en halvtimma och sedan kan simma iväg tillsynes oskadade. Därför är det förbryllande att skrubborna dör. Torsken är betydligt känsligare.

Man vet i nuläget inte om det är utsläppet från Nordstream som orsakat fiskdöden. Blod från de döda fiskarna är skickat för analys och man hoppas att analyssvaren ska kunna leda till att man löser gåtan.

Havsöringen tycks inte påverkas av det som orsakar fiskdöden. Bjarke berättar att man haft fint fiske på riktigt stor havsöring och den största fisken som fångades under Session var hela 87 centimeter lång. Havsöringen på Bornholm är mycket storvuxen men beståndet tog mycket stryk av torrsommrarna 2018-2019 och att se att det finns stor fisk i havet som inte tycks påverkas av det som dödar torskar och skrubbor är ett klart brinnande ljus i mörkret.

Publicerad: 16 mars 2023
Av: Anders Nicander

Intressanta fiskeprylar från vår butik: