Nappar Finland på Sveriges erbjudande om Torneälven?

Går Torneälvens laxar en ljusare framtid till mötes? Foto: Martin Falklind
ANNONS

Sverige har sträckt ut handen till Finland, i hopp om att kunna genomföra ett stort projekt för att återställa gränsälven Torneälven och dess biflöden.

Torneälven har en enorm betydelse för båda sidor gränsen, inte minst när det kommer till sportfiske och annan rekreation. Återställningen av Torneälven skulle innebära bättre förutsättningar för allt liv i vattensystemet samt öka produktionen av fisk och andra vattenlevande organismer, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Våtmarkerna skulle bättre kunna ta upp nederbörd och avsmältning. Samt ge ett högre motstånd mot översvämningar och binda en stor mängd koldioxid.

Och det handlar inte om någon liten insats. Projektet beräknas få en budget på cirka 140 miljoner kronor och kan under barmarksperioden sysselsätta cirka 50 personer.

En förfrågan om samarbete har skickats till finska jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

– Det är förutsättning att få med den finska sidan i projektet. Om inte Finland går med så kan vi inte genomföra projektet, säger Magnus Johansson, projektledare för ReArc.

Nu återstår det att se om Finland nappar på erbjudandet.

Läs även om detta radikala förslag:

Förslaget att dämma upp hela Nordsjön döms ut

Publicerad: 25 February 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS