Nätfritt i Gullmaren

Fiskeriverket vill förbjuda nätfiske i Gullmarsfjorden för att ge spillrorna av de en gång så rika fiskbestånden en chans att återetablera sig. I dagarna har ett förslag skickats ut på remiss och blir det verklighet är det en stor seger för kustbefolkningen.
Bohusläns fjordar var länge synonymt med fint fiske och de olika torskfiskarna fanns i rik mängd.  Gullmaren, som egentligen är vår enda riktiga fjord, hade den största artrikedomen. Ett systematiskt överfiske drev tillbaka fiskbestånden tills flera av dem var på utrotningens brant. I dag är fisket i Gullmaren mycket hårdare reglerat, men de begränsningar som införts har inte varit tillräckliga för att fiskbestånden ska börja växa.
När Fiskeriverket nu föreslår nätfiskeförbud och ett totalt fiskeförbud för torsk, kolja och bleka i Gullmaren väcks hoppet att fisken ska komma tillbaka. Tillsammans med 8-fjordarområdet, vilket Gullmaren gränsar till i söder, får vi ett stort marint område som i framtiden skulle kunna  erbjuda ett fantastisk havssportfiske i unik och storstadsnära miljö.
Anders Nicander

Havsisfiske på Gullmaren. Med Fiskeriverkets förslag väcks hoppet att fjorden åter ska bli ett fantastiskt sportfiskevatten. (Foto: Anders Nicander)