Naturskyddsföreningen: EU-avtalet är en skam!

naturskyddsföreningen protesterar mot bottentrålning
Ett fåtal ekonomiskt starka franska industrifiskeföretag hävdade inför gårdagens omröstning att bottentrålning i djuphaven inte allvarligt påverkar bestånden av djuphavsfiskar och att många jobb skulle gå förlorade. Den bedömningen saknar allt stöd i forskarsamhället. (Copyright Harry Pears/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

En stark industrilobby lyckades igår övertala Europaparlamentet att rösta ja för ett fortsatt destruktivt djuphavsfiske. EU-parlamentet beslutade också att EU även framöver kommer att beröva det ockuperade Västsaharas möjlighet till försörjning och hopp om befrielse.
Beslutet är en förlust för förnuftet, demokratin och för alla de djur som i rask takt försvinner från våra djupa havsbottnar, säger Naturskyddsföreningen.
Avtalet är en skam för Europa. Subventionerna är de facto ett stöd till ockupationsmakten Marocko. Många i Västsahara lever i svår fattigdom och är beroende av fisket för sin överlevnad. För dem betyder dagens beslut ytterligare utfiskning, utan vare sig kompensation eller hopp om en bättre framtid, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
Bland annat FN och Internationella domstolen i Haag har gett stöd för självbestämmande i Västsahara.
Under gårdagen fattades också ett beslut om att tillåta fortsatt skadlig bottentrålning i djupa hav. Ett fåtal ekonomiskt starka franska industrifiskeföretag hävdade inför dagens omröstning att bottentrålning i djuphaven inte allvarligt påverkar bestånden av djuphavsfiskar och att många jobb skulle gå förlorade. Den bedömningen saknar allt stöd i forskarsamhället.
– Beslutet är en förlust för förnuftet, demokratin och för alla de djur som i rask takt försvinner från våra djupa havsbottnar. Djuphavsdjur är särskilt känsliga för överfiske eftersom de oftast växer långsamt, blir könsmogna sent i livet och får få ungar, säger Ellen Bruno, marint sakkunnig på Naturskyddsföreningen.
Läs mer om djuphavsfiskar i Natursskyddsföreningens rapport.
Missa inte tidigare notiser i ämnet.

Publicerad: 11 december 2013
Av: Morgan Fihn