Naturskyddsföreningen: Sluta fiska vandringsål

Ålen betraktas som akut utrotningshotad av många experter. (Foto: Anders Nicander)

Elva ledande miljöorganisationer i hela Östersjöns avrinningsområde uppmanar idag svenska och danska miljö- och fiskeministrar att sluta fiska upp de ålar som räddats genom andra länders åtgärder.  Brevet skrevs under av styrelsen för paraplymiljöorganisationen Coalition Clean Baltic på årsmötet i Vitryssland av tio olika länder.
Det gemensamma brevet uppmanar Sverige och Danmark att inte utnyttja sitt strategiska läge vid Östersjöns enda utlopp för att fiska hela Östersjöns population av vuxna ålar som behöver simma till Sargassohavet för att kunna fortplanta sig.
– Vi skäms inför våra kollegor i andra länder. Allt de har lyckats åstadkomma för att skydda ålarna i sina länder blir förgäves när ålarna simmar förbi Sverige och Danmark och fiskas upp, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen i Sverige.
Tvärtemot forskarnas rekommendationer fortsätter det riktade fisket efter ål i både Sverige och i Danmark. För varje år som går minskar nu ålens chanser till återhämtning.
– Vi hoppas nu att ministrar från andra Östersjöländer ska ställa Sverige och Danmark till svars för deras sabotage av en värdefull gemensam resurs, säger Henning Mørk Jørgensen, sakkunnig i vattenfrågor på Danmarks Naturfredningsforening.
Läs fler notiser om ål.
Morgan Fihn