Nja, till skydd av tonfisk

EU har äntligen tagit sig samman och rekommenderar att handeln med blåfenad tonfisk stoppas. Men det är ett beslut med många reservationer och kryphål.
Den blåfenad tonfisken, som för 50-60 år sedan var en vanlig syn i svenska farvatten, har fiskats ner till en bråkdel av sin forna status. Största skulden har japaner som dammsuger all världens fiskmarknad på tonfisk för att få till sin sushi. Tyvärr är många av EU:s medlemsstater medskyldiga till tonfiskens haveri, till exempel de stora fiskenationerna Spanien och Portugal, men även Italien som ägnar sig åt rena rovfisket på lekvandrande blåfenstuna.
I slutet av den här månaden har CITES (konventionen mot internationell handel med hotade arter) möte i Qatar. Efter mycket vånda har EU beslutat att rekommendera att tonfisken förs upp på CITES-listan. Men man lämnar kryphål, bl a för småskaligt fiske (Italien?) och för att handelsförbudet ska träda i kraft först nästa år. Beslutet har därför fått kritik, bland annat från Greenpeace:
– I motsats till USA och andra länder, väljer EU att skjuta upp handelsförbudet till nästa år. Det enda man uppnår med detta är att ge fiskeindustrin mer tid att sälja årets fångst, säger Saskia Richartz på Greenpeace.

Beståndet av blåfenad tonfisk har minskat till katastrofalt låga nivåer.

Beståndet av blåfenad tonfisk har minskat till katastrofalt låga nivåer.