ANNONS

Nödrop från Vattudalen: ”Öringen är försvunnen”

En sjuk öring, som är en av väldigt få fiskar som passerat kraftverket i Bågede. Foto: Fiskdata
ANNONS

Ströms Vattudal i Strömsunds kommun har varit vida känt som storöringens rike. Nu är vattendraget känt för något helt annat i sportfiskekretsar – nämligen sjukdomar, rymningar från odlingar och fiskbrist.

Fiskejournalen har genom åren berättat om händelseutvecklingen i Ströms Vattudal, både kring rymningarna och sjukdomsutbrotten vid fiskodlingen i Äspnäs, men även hur den omtalade stammen av Bågede-öring tynat bort.

Nu är gränsen nådd, anser flera sportfiskare och naturvänner. De vänder sig direkt till de styrande politikerna i Strömsunds kommun och efterlyser åtgärder.

– Vi har ringt runt till folk längs sjön, och det är samma besked överallt. Öringen är borta, inte bara de stora, utan även de små har minskat kraftigt, säger Charlie Fredriksson i fiskeklubben Jamttrollarna.

Han konstaterar att något måste ha hänt med sjön under lång tid. Enligt honom vittnar dessutom många ortsbor om förorenat vatten, ny sorts bottenväxtlighet, flytande sjok av döda alger, påväxt på båtar med mera. Det rapporteras även observationer av fisk med svampangripna huvuden, både öring, sik och regnbåge.

– Detta har ansetts vara ett av Sveriges bästa och mest attraktiva storöringsvatten. Inte minst under åren 2000–2012 då många öringar i storleken 5–10 kilo fångades. Från 2013 har emellertid öringsfångsterna efterhand minskat fram till sommaren 2018 då vi har kännedom om endast en stycken fångad öring över 5 kilo, skriver han i ett öppet brev till kommunstyrelsen i Strömsund.

Några orsaker som han själv anger är konsekvenserna/utsläppen från kassodlingen i Ströms Vattudal, som Fiskejournalen skrivit flera gånger om i samband med rymningar och sjukdomsutbrott.

– Den enorma kassodlingen är den enda möjliga orsaken till öringsbeståndets kollaps, skriver Charlie Fredriksson i ett öppet brev till kommunstyrelsen i Strömsund.

Han undrar hur detta ska påverka Strömsund som besöksmål, och ifrågasätter om kommunen verkligen kan marknadsföra sig som en fiskekommun om trenden fortsätter.

Läs fler nyheter från Jämtland:

https://wp.fiskejournalen.se/beslutet-om-langforsen-hyllas-hopp-om-trendbrott/

Publicerad: 13 February 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS