ANNONS

Nordlig ormhuvudfisk hotar befintliga ekosystem

Nordlig ormhuvudfisk har upptäckts i flera vatten i Uppland: Foto: Wikipedia
ANNONS

Invasiva arter är ett stort problem både under och över ytan. Bland fiskarna är väl den svartmunnade smörbulten mest känd. Men det finns fler. Nu uppmärksammar Länsstyrelsen i Uppland oss på nordlig ormhuvudfisk.

Nordlig ormuvudfisk har sitt naturliga utbredningsområde i östra Ryssland, kina och på den koreanska halvön. De fiskar som hittats i Sverige har med största sannolikhet släppts ut av akvarieägare som tröttnat på den snabbväxande rovfisken. Detta är förbjudet eftersom arten är klassad som invasiv av EU.

Havs- och Vattenmyndigheten skriver så här om nordlig ormhuvudfisk:

Den är konkurrenskraftig och kan minska populationerna av inhemska fiskarter då den äter upp deras yngel och konkurrerar om mat. Eftersom den livnär sig på andra fiskar och saknar naturliga fiender så förändras näringsväven, bland annat genom att mängden zooplankton ökar och växtplankton därmed minskar. Den har visat sig kunna förändra befintliga sötvattenekosystem kraftigt och särskilt då påverka redan hotade, inhemska arter.

För att lyssna pop ett inslag i Sveriges Radio om nordlig ormhuvudfisk klicka här

Anders Nicander

Publicerad: 15 dagar sedan
Av: Anders Nicander
ANNONS