ANNONS

Kritik mot pengafördelning: Får norr mindre än söder?

Fördelningen av statliga pengar till vattenvård får kritik. Fotograf: Mats Olsson
ANNONS

Missgynnas Norrlandslänen när det fördelas statliga pengar till vattenvård? Det upplever flera företrädare på länsstyrelser som Fiskejournalen pratat med.

Nu står det klart hur det årliga havs- och vattenmiljöanslaget på totalt 1 150 miljoner kronor ska fördelas. Anslaget går till att förbättra, bevara och skydda hav, sjöar och vattendrag i hela landet. Det är Havs- och vattenmiljöanslaget som ansvarar för anslaget, och i år får länsstyrelserna dela på 419,9 miljoner kronor.

Nu kommer det dock kritik om fördelningen av anslagen.

Västra Götalands län får exempelvis 68 054 337 kronor, samtidigt som exempelvis Jämtland bara får 15 429 531 kronor och Norrbottens län 15 797 654 kronor.

–  Trots att det finns väldig många fler vatten i Norrland och en hel del stora miljöproblem som vattenkraft, flottledsrensning, skogsbrukspåverkan så får Norrlandslänen väsentligt mindre pengar än länen i söder, säger en tjänsteman som Fiskejournalen varit i kontakt med.

Norrbotten är exempelvis fyra gånger så stort som Västra Götaland till ytan, men får nöja sig med ungefär en fjärdedel av anslaget. Hur kan då detta komma sig?

Så här svarar HaV på kritiken:

”Den totala fördelningen av medel ut till länen sker med hjälp av fördelningsnycklar som tagits fram inom respektive område och dessa är viktade på olika sätt. Områdena som omfattas av denna fördelningen är bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), fiskevård, kalkning, arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter och arbete med vattenförvaltningsförordningen. T ex är LOVA-nyckeln till 70 % baserad på övergödning och eftersom LOVA-bidraget har sitt fokus på övergödning, slår detta såklart igenom på den totala andelen pengar som går till län i södra Sverige jämfört med exempelvis norrlandslänen där övergödningsproblematiken inte är lika uttalad.”

HaV skriver också att det visst sker särskilda satsningar i norr:

– HaV hade förra året två stycken särskilda satsningar som riktades till länsstyrelserna med fokus på restaureringsåtgärder. Vi har just nu flera projekt med denna inriktning som pågår i norra Sverige. Bland annat har Jämtland, Norrbotten och Västerbotten projekt som pågår nu. Dessutom pågår en del EU-projekt riktade mot restaurering i norra Sverige och även några större särskilda åtgärdsprojekt som är större satsningar sedan tidigare år, så det genomförs en hel del projekt inom restaurering med havs- och vattenmiljöanslag i norr.

Hela fördelningen mellan länsstyrelserna går att läsa här:

Läs om uppropet i norr:

Massivt upprop för att rädda det sista av Luleälven

Publicerad: 18 February 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS