Norsk laxexport ökar ännu mer

Den odlade laxen är god och billig, men har ett högt miljöpris. Bild: Norsk sjömatsråd

Norge exporterade lax för 22 miljarder kronor under första halvåret av 2015. Det är en ökning på 3 procent från förra året.
Det verkar inte finnas något stopp på hur många laxodlingar Norge tänker tillåta. Och den lilla opionon som finns, har svårt att svårt att få gehör, när miljarderna strömmar in.

Av norska politiker och myndigheters agerande, tycks detta vara en kalkylerad bieffekt.

Laxodlingarnas konsekvenser innebär bland annat att vildlax- och havsöringbestånden går en dyster framtid till mötes på grund av laxlusproblem och rymningar. Samtidigt som laxodlingarnas foderkonsumtion innebär ett hot mot hela ekosystemet i havet, då huvudråvaran är fisk. Av norska politiker och myndigheters agerande, tycks detta dock vara en kalkylerad bieffekt – det är helt enkelt värt det. Vissa röster från natuvårdshåll och från aktörer som lever av sportfiske, har höjts. Men frågan är känslig och pengarna talar i detta världens fjärde rikaste land.