Norsk laxodling hotar räkan

Tromsö kommun tar ställning för landbaserade laxodlingar.
ANNONS

De skadliga effekterna av den norska laxodlingen där laxen föds upp i kassar i havet är lång mycket större än man tidigare trott. Norska räkfiskare har slagit larm om att räkan håller på att försvinna. Förklaringen till detta verkar ligga i det gift man sprider i fiskodlingarna för att hålla odlingsfisken fri från laxlus.
De negativa miljöeffekterna är så många att laxodlingen anklagats för att vara en av världens mest destruktiva metoder för att framställa mänsklig föda. Som sportfiskare känner vi kanske framförallt till det hot som laxodlingarna hotar de naturliga lax- och öringstammarna i Norges många rika vattendrag. Att den norska odlingslaxen innehåller höga halter av giftet etoxikin som är skadligt för människan är också vida känt.

Under senaste åren har över 120.000 ton väteperoxid dumpats i havet.

Nu visar det sig också att det gift som ska hålla laxlusen borta från den odlade fisken, väteperoxid är skadlig för andra vattenlevande organismer. Den arten av räka som vi vanligtvis äter (Pandalus Borealis) har vid norska laboratorieförsök visat sig vara mycket känslig för väteperoxiden och om räkorna exponeras för en svag dos av giftet dör de inom några dygn. Under senaste åren har över 120.000 ton väteperoxid dumpats i havet.
Läs mer här

Anders Nicander

Publicerad: 17 September 2018
Av: Mathias Arnham
ANNONS