Norsk torsk fylls med vatten och kemikalier i Kina

Ska det bli förbjudet att ta hem fiskfiléer från Norge? Foto: Buboadventure
ANNONS

Det är ingen nyhet att matfisk kan åka runt halva jorden innan den hamnar på en tallrik. Nu har den norska torsken hamnat under lupp. Det har nämligen avslöjats att fisk sänds ända till Kina, där den fylls med kemikalier och vatten.

Det är en dokumentär i franska kanalen France 5 som avslöjar att norsk torsk skickas till Kina för att processas, innan den återvänder till Europa och den franska marknaden. TV-teamet fick visserligen inte besöka den aktuella fabriken själva, men genom en video som läckt ut så framkommer det att fisken rensas och fylls med vatten, för att öka vikten och betinga ett högre pris. Journalisterna besökte också en matmässa i Belgien, och efter att ha utgett sig för att vara fiskhandlare så blev de av kinesiska grossister erbjudna att köpa torsk, antingen med eller utan kemikalier.

Det skulle i detta fall röra sig om ämnet E-451 eller pentanatriumtrifosfat, som enligt dokumentären används för att öka fiskens vikt, samt att den bleker fisken för att se färsk ut. Visserligen överskred fosfatmängden inte gränsvärdena, men dokumentären har väckt stor ilska bland franska konsumenter, och nu talas det om bojkott.

Norska NRK har uppmärksammat dokumentäreren, och de har även intervjuat företrädare för norska matfisknäringen, som tydligt uttrycker sin oro över den norska torskens rykte i Frankrike. Artikeln hittar du här.

En matfisk hinner passera många olika aktörer innan den hamnar på tallriken, och från 1 januari 2019 skärptes de svenska bestämmelserna, vilket innebär att alla inblandade aktörer ska börja använda Havs- och vattenmyndighetens, HaV:s, spårbarhetssystem. Bestämmelserna utgår från EU-krav och syftar till att stärka kontrollen av fångsterna, men även skydda konsumenternas intressen genom att informationen om fisken kan styrkas på ett bättre sätt.

– Det är viktigt för oss som myndighet att kunna spåra produkterna i leden mellan fångst- och odlingsledet och detaljhandeln, såväl framåt som bakåt. På så sätt kan vi kontrollera att fiskares och odlares uppgifter om landningar eller skörd verkligen stämmer. Den ökade spårbarheten blir ett viktigt verktyg för att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar till att fisket blir långsiktigt hållbart, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV, i ett pressmeddelande.

Läs om det svenska fiskbeståndet:

Stor rapport: Så mår fiskarna i svenska hav och sötvatten

Publicerad: 29 January 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS