ANNONS

Norska Miljødirektoratet föreslår nya regler för laxfisket 2021

Den norska vildlaxen är hotad. Foto: E. Peter Steenstra
ANNONS

Det norska Miljødirektoratet föreslår en minskning av laxfisket i Norge. Dom föreslår även att stänga fisket i vissa vattendrag som saknar fångstrapportering.

Det norska Miljødirektoratet har lagt fram ett nytt förslag för fiske efter lax, havsöring och havsröding. Förslaget innebär en kraftig minskning av fisket efter lax och att dom nya reglerna skall börja att gälla från 2021. Detta grundar sig i att många bestånd mår dåligt.

– Riktlinjer från KLD innebär att vi bör vara särskilt uppmärksamma och följa försiktighetsprincipen. Vi måste överväga att stänga havslaxsfisket under en femårsperiod. Låg överlevnad i havet, klimatförändringar och påverkan av laxlöss innebär att vi ser ett behov av att begränsa i havslaxfiske, säger Ellen Hambro, chef för Miljødirektoratet.

Det centrala i beslutsunderlaget kommer bland annat från Vetenskapliga rådet för laxförvaltnings statusrapporter. Utöver detta används statistik och kunskap från lokala fiskeundersökningar.

– Reglerna kommer att bidra till att säkerställa ett överskott i framtiden. Sådan är situationen, tyvärr ser vi behovet av att sätta vissa begränsningar för fiskemöjligheterna i både hav och älv under de kommande fem åren, säger Hambro.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 25 June 2020
Av: Robert Westin
ANNONS