Nu är den här: Boken om fiske och fiskar i Kronoberg

Nu kan du spana in boken om fiskar och fiske i Kronobergs län.

Det finns fortfarande omkring 400 vandringshinder kvar i Kronobergs län. Det och mycket annat framgår i Länsstyrelsens ambitiösa bok ”Fiskar och fiske i Kronobergs län”.

Det är bra precis 20 år sedan Länsstyrelsen Kronoberg gav ut den första upplagan av boken, och nu finns den uppdaterade versionen tillgänglig. Med boken vill Länsstyrelsen berätta om länets 29 fiskarter, fisket och vattenarbetet samt belysa några av de stora förändringar som skett inom området under de senaste århundradena. Såklart handlar det inte bara om vandringshinder och problematiseringar, utan den beskriver också mycket positivt som hänt sedan den första boken gavs ut.

”Det har hänt en hel del vad gäller kunskapen kring fiskar och vatten sedan den första upplagan trycktes. Inför nyutgåvan har utbredningskartor för arterna fått ritas om då undersökningar visat på nya resultat. Tack vare provfisken, malstudier, biotopkarteringar med mera vet vi idag mycket mer än vi gjorde för 20 år sedan”, står det i bokens förord.

Bra initiativ, säger vi på Fiskejournalen om boken. Här hittar du länken till den. 

Testa dina kunskaper här nedan:

Utmaning: Kan du pricka in dessa landskapsfiskar?