ANNONS

Fortum ska anlägga flera fiskvägar i Österdalälven

Fortum kommer att bygga fiskvägar kring Österdalälven.
ANNONS

Nu har den vunnit laga kraft. Domen som säger att Fortum måste ha fungerande fiskpassager kring Österdalälven. Och Fortum får nu lovord från fiskrättsägare, eftersom företaget verkar ta sitt ansvar.

Det är Siljannews.se som berättar om kampen för att öring, harr och annan fisk ska kunna nå sina lekplatser i Österdalälven. 2017 kom domen med titeln ”Dom rörande att uppföra, driva, bibehålla och för all framtid underhålla fungerande passager för uppströmsvandrande fiskarter”, och den vann laga kraft 30 januari i år.

Enligt Siljannews.se innebär domen att Fortum måste investera ungefär 300 miljoner kronor på bland annat faunapassager. Detta gäller vid kraftverken i Spjutmo, Blyberg och Väsa.

– Fortum har agerat på ett väldigt bra sätt och visar att man tar sitt ansvar, säger Kjell Leander som är fiskerättsägare inom Siljan södra.

Det kommer också att ske biotopvård vid Limån, där en damm brast förra året i samband med vårfloden.

Kraftverksägarna förbinder sig också att släppa minst en kubikmeter vatten per sekund i fiskvägarna under de sju månader uppströmsvandring sker, och dessutom kommer det avsättas 10 miljoner som kompensation för skadan på Siljansöringen.

– Jag tycker som sagt att man visat både förståelse och att man är villig att samarbeta. Att satsa på framtiden, säger Kjell Leander till Siljannews.se.

Läs om unga fiskare:

Svenske Arvid Einarsson var historisk på VM i Bulgarien

Publicerad: 05 February 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS