Nu får svenskt sillfiske miljömärkning

Genom högt fisketryck kan människan påverka fiskarnas gener.
ANNONS

I dag blev det klart. Sillfisket utanför svenska kusten blir MSC-certifierat. Det betyder att tillgången på miljömärkt sill kommer att öka i Sverige.
Det är runt 40 båtar som är med i certifieringen, 18 av dem är svenska och de levererar fisk framförallt till den svenska marknaden men även den tyska och danska. Det gäller fisket i Skagerack, Kattegatt, lite in i Östersjön – men inte längre än Skånes södra kust. MSC-certifieringen betyder att fisket anses hållbart, anledningen är bland annat att de har tagit fram trålar som minskar bifångsterna.
– Redan för åtta år sedan blev det svenska sillfisket i Nordsjön certifierat. Nu välkomnar vi certifieringen av sillfisket i Skagerack och Kattegatt, ett fiske som bedrivs på hållbara bestånd med liten påverkan på den marina miljön och med en effektiv förvaltning, säger Minna Epps, chef för MSC, Skandinavien och Östersjöregionen i ett pressmeddelande.

Anton Rosander

Publicerad: 18 October 2016
Av: Mathias Arnham
ANNONS