”Nu finns en historisk chans – släpp Nyköpingsån fri!”

Vattenkraft i Nyköpingsån

En fritt strömmande Nyköpingså gynnar fisk, friluftsliv och sportfiske! (Foto: Joel Norlin)

I vår öppnas en unik chans för Nyköpings kommun att utveckla Nyköpingsån till en fritt strömmande pulsåder i ett Nyköping där turism och en attraktiv boendemiljö utgör ­viktiga hörnstenar. Ett nordiskt centrum för kanotsport i ett levande vattendrag mitt i en expansiv storstadsregion. Äganderätt över ån och dess vattendomar är en förutsättning för en sådan satsning. När Vattenfall under våren säljer kraftverken öppnas möjligheten för kommunen att återta kommandot.
Nyköpingsåns vatten har i århundranden använts för fiske, transport och industrier. Det har bidragit till stadens framväxt och välstånd. Under förra sekelskiftet elektrifierades industrierna och åns kraft har sedan dess nyttjats för elproduktion. Den el som i dag produceras ­motsvarar uppvärmningen av cirka 480 hushåll, vilket är mindre än hälften av vad ett modernt vindkraftverk producerar. En i sammanhanget mycket marginell ­produktion. Vi anser att det finns betydligt bättre sätt att använda Nyköpings­ån på. Samtidigt kan vi återskapa ­gynnsamma förhållanden för många av de i dag hotade arter som tidigare trivdes i ån.
Vattendomarna som styr kraftproduktionen i Nyköpingsån har sina rötter i 1918 års vattenlag och är därmed utformade enligt ­dåtidens lagar och värderingar. Hänsyn till djurlivet och övriga intressen saknas. ­Merparten av åns ursprungliga forsar har tystnat och ett ­flertal dammar hindrar lax, ål, mal och andra arter att vandra fritt. Nyköpingsåns sjörika ­avrinningsområde bedöms i en rapport från Karlstads universitet ha den i landet sjunde högsta potentialen som uppväxtområde för den akut utrotningshotade ålen om fria vandringsvägar återskapas.
Det troliga scenariot vid ­försäljning till en ny kraftverksaktör är att ­elproduktionen drivs vidare enligt befintliga vatten­domar. Många av de aktiviteter som i dag sker vid sidan av ­elproduktionen möjliggörs endast genom ett avtal mellan kommunen och ­Vattenfall som tillåter verksamheter ­utöver vattendomarna. Dessa avtal ­kommer sannolikt inte kunna överföras till en ny ägare och risken är uppenbar att ­exempelvis forspaddling och sportfiske då kan läggas till stadens historia. Kanotgymnasiets nationella utbildning kommer därmed sannolikt förlora stora delar av sin dragningskraft.
Försäljningen av kraftverken öppnar en ­historisk chans att utveckla ån till ett nationellt centrum för forspaddling och ett ­attraktivt ­sportfiske i ett unikt strömmande vatten i ­Sveriges mest tätbefolkade region. Ån kan på nytt bli en verklig tillgång för kommunen, regionens befolkning och den biologiska mångfalden.
Vi tre företräder genom våra nationella ­förbund lokala föreningar i Nyköping, men vi ser även att Nyköpingsån har ett stort regionalt och ­nationellt värde. Vi hoppas att kommunen ­snarast lyfter frågan och arbetar för att återföra bestämmanderätten över ån till kommunen och dess invånare!

Stefan Nyström
generalsekreterare, Sveriges Sportfiske- 
och Fiskevårdsförbund

Mikael Karlsson
ordförande, Svenska Naturskyddsföreningen

Anders Danielsson
generalsekreterare, Svenska Kanotförbundet