Ny rapport visar på dystert tillstånd för Östersjön

Östersjöns status är inte uppmuntrande. Bild: SMHI / ESA, Sentinel-3A
ANNONS

Hur mår fisken vid Östersjöns kust? Nja, långt ifrån bra. Det slås nu fast även i en rapport från SLU. Den visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status.

Övergödning. Förändrat klimat, fiske och exploatering av nyckelhabitat. Det är några av de faktorer som påverkar hur fisken mår. En ny HELCOM-rapport från SLU om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Rapporten, som är skriven av expertnätverket för kustfisk i Östersjön, HELCOM FISH PRO II, visar att statusen generellt är bättre i de norra delarna av Östersjön där abborre är nyckelart i kustfisksamhället, jämfört med mer sydliga delar. Statusen för karpfiskar som mört är otillfredsställande i flera områden även i norr, framförallt beroende på höga tätheter.

Rapporten ska användas som underlag för uppföljning av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön och EU:s havsmiljödirektiv.

– Vi hoppas att rapporten kan bidra med ny kunskap om tillståndet för fisken på kusten och även utgöra underlag för framtida hållbar förvaltning av denna viktiga resurs, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) och ordförande för expertgruppen HELCOM FISH PRO II.

Han konstaterar också:

– Fisken på kusten är mycket viktig för flera ekosystemtjänster i Östersjön, såväl för samspelet mellan arter och funktionen i det kustnära ekosystemet som för det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket.

Här hittar du rapporten:

Läs om glädjande rapport från Bohuslän:

 

Publicerad: 06 December 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS