Ny styrelse i Sportfiskarna

Den nya styrelsen ser fram emot två nya verksamhetsår. (Foto: Bengt Olsson)

Den nya styrelsen ser fram emot två nya verksamhetsår. (Foto: Bengt Olsson)

En ny förbundsstyrelse röstades in på Sportfiskarnas kongress i Kista. Tre nya ledamöter valdes in: Anders Eklöv från Lund, Håkan Weberyd från Bromma och Tony Söderblom från Rimbo.
Kongressen som hölls på Sportfiskemässan i Kista var positiv på många sätt: ett 70-tal medlemmar deltog varav 54 röstberättigade ombud, debatten blev stundtals livlig och var överlag mycket positiv då verksamheten står fortsatt stark och förbundet fortsätter att utvecklas. Ett tydligt tecken på detta är att kongressen enhälligt valde om Joakim Ollén som ordförande för de kommande två åren.
Den nya styrelsen består i övrigt av Michael Kanold, Carina Wallin, Mikael Thuneld, Ewa Falklind, Anders Eklöv, Håkan Weberyd och Tony Söderblom, samt adjungerande Pelle Andersson från Unga Sportfiskare.
Läs mer här.