Ny vd på Hökensås

Efter 13 år som vd på Hökensås Sportfiske lämnar Ulla-Märta Tall över till Per Karlsson, tills nu vice vd och odlingsansvarig för fiskodlingarna i Baltak och Källefall.
Efter 13 år som verkställande direktör är det nu dags för andra uppgifter för Ulla-Märta Tall. Hon blev verkställande direktör 1997 för Sportfisket, som är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg.
Det är ingen överdrift att beskriva hennes vd-tid som en stor framgång. Verksamheten har flyttats från Brandstorp till Tidaholms-Hökensås semesterby. Där byggdes ett nytt sportfiskecenter för att komma närmare kunderna. En strategi som uppenbarligen var lyckosam eftersom bolaget omsättning ökat från sex till nio miljoner kronor och soliditeten från 14 till 56 procent.
Nu är det dags för Per Karlsson att ta över stafettpinnen. Per är bördig från Hjo och har ända sedan 1989 arbetat vid Källefalls fiskodling. Han kan alltså verksamheten från grunden.
– Jag ser fram emot att ta över verksamheten och att fortsätta att utveckla området, säger han.
Svenne Andersson

Ulla-Märta Tall lämnar över skötseln av Hökensås Sportfiske till Per Karlsson.