Nya fiskekvoter

EU och Norge har kommit överrens om nästa års kvoter för Skagerrak och Nordsjön. Bland annat ska torskfisket minskas med en femtedel.
Det är mycket sällan det kommer positiva nyheter om EU:s fiskepolitik. Men för torsken ser det lite ljusare ut under nästa år när man minskar fisket med 20 procent i både Skagerrak och Nordsjön. Fisket efter rödspätta och vitling minskas också i Skagerrak men tillåts öka i Nordsjön. Projektet med fullt dokumenterat fiske där fartygen utrustas med kameror kommer också att fortsätta. Målet är att ta reda på vad som fångas och inte fokusera å vad som landas.
Fartyg under tio meter kameraövervakas dock inte. En stor del av yrkesfiskarna på Västkusten har gått över till att fiska med båtar med en längd som understiger tio meter.
Anders Nicander

Rödspätten var en gång vanlig längs stora deler av våra kuster. Nu fångar sportfiskare den bara i Öresund. (Foto: Anders Nicander)