Nya projektet som ska få Älvräddarna att växa

Christer Borg, Älvräddarnas generalsekreterare. Foto: Anders Lundin

Det ser onekligen ut att bli ett händelserikt 2019 för Älvräddarna. Dels så träder den nya energiuppgörelsen i kraft, och nu står det även klart att organisationen inleder ett spännande projekt tillsammans med Postkodstiftelsen.

Älvräddarna berättar i ett pressmeddelande att deras ordförande Richard Löwall har undertecknat ett avtal som innebär starten för ett 2-årigt projekt som kommer att ge organisationen möjlighet att arbeta målmedvetet med att nå ut till fler människor.

– Vi är mycket glada över att få med oss Postkodstiftelsen som stöd i arbetet med att öka medvetenheten kring våra viktiga vattendrag, säger Richard Löwall.

Projektet heter ”Ökad miljömedvetenhet kring våra vattendrag”, och målsättningen är att sprida budskapet om hur viktigt det är att värna, vårda och befria vattendrag från exempelvis vandringshinder.

Organisationen hoppas att mer fokus ska riktas på de vinster som fria vattendrag medför, dels för miljön direkt men även för de som bor och verkar intill.

– Låter vi vattendragen strömma utan hinder, mer likt hur de ursprungligen gjorde, ger vi naturen möjligheten att själv återskapa de viktiga förutsättningar som behövs för att få livet i och kring vattendragen att bli livskraftigt, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

Läs mer goda nyheter:

Beskedet vi väntat på: Fiske gör oss lyckliga och friska