Nya rev i Hakefjorden

Läs mer om Hakefjorden Cup på bjornsfiskeojakt.se eller stenungsbaden.se (Foto: Anneli Romany)

Projektet 8-fjordar fortsätter att utvecklas. Idag invigs tre konstgjorda hummer- och fiskrev och nästa vecka firar man projektets framgång med havsöring-eventet Hakefjorden Cup.
Fjordområdena innanför Tjörn och Orust har under de senare åren samverkat i ett projekt som kallas 8-fjordar. I detta område har tydliga restriktioner på fisket införts i form av nätförbud. På vissa ytor gäller till och med totalt fiskeförbud. I kombination med fiskevård har resultatet har varit mycket positivt. Nu fortsätter man arbetet och inviger tre konstgjorda revbyggnationer. Man hoppas att reven kommer gynna både hummer och torsk, vars bestånd har haft en negativ utveckling under en lång tidsperiod. Projektet kommer att testa tre typer av rev. Ett av ren sprängsten, ett av betongrör samt ett tredje av armeringsjärn.

Havsöring och plattfisk ökar
När det gäller både havsöring och plattfiskar som piggvar och slätvar, så har projekt 8-fjordar redan gett ett tydligt resultat både på mängd och storlek För att visa både lokalbefolkning och sportfiskare på de goda resultaten, arrangerar man nästa vecka ett havsöring-event med en ekologisk fisketävling på Stenungsbadens Yacht Clubs brygga. Det blir en minimässa, mingel, föredrag om öring samt att det kommer koras en vinnare i tävlingen. Såväl Fiskejournalen som Fiske för alla och Edge Flyfishing kommer ha lag med. Normark, ABU, Leech, Loop, Sportfiskarna, Edge och Vision kommer vara på plats och ställa ut.
Läs mer här.
Maria Ålander