Nya sökfunktioner för att hitta stora fiskar

Storfiskregistret, Sportfiskarnas kunskapskälla om svenska storfiskar, har nu uppdaterats med fler sökfunktioner och det blir även enklare att anmäla fisk.
Under sommaren har Sportfiskarnas IT-expert Anders Bergman uppdaterat Storfiskregistret med bland annat fler sökfunktioner. Flera andra funktioner är också inbyggda, bland annat möjligheten att logga in och få sina personuppgifter förifyllda från medlemsregistret, vilket underlättar anmälan. Vid anmälan av flera fiskar från samma fisketur ligger då även uppgifterna kvar från tidigare anmälan.
Under förra uppdateringen råkade kravet på obligatoriska uppgifter försvinna i några fall, men det är nu justerat. Vikt, fångstdjup och fiskens längd är exempel på obligatoriska uppgifter som ska säkerställa Storfiskregistrets unika förutsättningar som kunskapskälla.
– Det är verkligen ett fantastiskt arkiv med otroliga möjligheter till information om våra svenska fiskarter, säger Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg.

Storfiskregistret – en pigg 43-åring

Storfiskregistret kom till efter att sportfiskarna Benkt Hanefors, Arne Broman och Olof Johansson under 1960-talet började fundera i banorna kring någon sorts registrering av stora fiskar. Influenserna kom från England. Efter en ordentlig övertalningskampanj hos sportfiskeförbundet (Fritidsfiskarna hette det då), där Benkt Hanefors dessutom satt med i förbundsstyrelsen, fick man 1971 gehör och Benkt blev den officiella storfiskregistreraren. Alla som spöfångade en fisk över den artens tufft satta minimivikt kunde anmäla den till Storfiskregistreringen, precis som nu. Sportfiskeförbundet utfärdar dessutom de officiella svenska rekorden.
På en fråga i samband med att registret fyllde 40 år om vad som var syftet med Storfiskregistret svarade Benkt:
– Att samla fakta och data med geografiska uppgifter, hur stora de kunde bli och så vidare. Tanken var att vi skulle bidra med detta. Det är ju dessutom tillgängligt och sökbart för alla. Det har verkligen varit till stor nytta med så många fiskar i databasen.

År 2000 tog Håkan Brugård över och då hade hans föregångare Benkt Hanefors (då 75 år gammal), Jan Olsson och Lasse Söderberg registrerat drygt 12 000 fiskar under de första 29 åren! Efter detta har Håkan Brugård hunnit se anmälningsförfarandet bli digitalt, med alla fördelar det innebar, samt lämnat över stafettpinnen till nuvarande storfiskregistrerare Nicka Hellenberg. Registret innehåller idag drygt 30 000 fiskar och det fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster. Registret är dessutom sökbart för alla Sportfiskarnas medlemmar.

Svenska rekord saltvatten

Svenska rekord sötvatten

Bonito fångad i svenska vatten, en av drygt 30 000 fiskar i registret. (Foto: Storfiskregistret)

Bonito fångad i svenska vatten, en av drygt 30 000 fiskar i registret. (Foto: Storfiskregistret)