Nytt blåkäxarekord

Minihajen blåkäxa har fått ett nytt svenskt rekord. En tur till den välkända 10-gradarn gav Benny Johansson från Tidaholm en liten storfisk.
Från 330 meters djup hämtades två halvmeterlånga blåkäxor. Agnet var sill.
Blåkäxan är inte särskilt vanlig i svenska vatten och den uppehåller sig sällan grundare än 100 meter. Ändå har det kommit en rad nya rekordnoteringar under de senaste åren. Samtliga fiskar har fångats av synnerligen duktiga och drivna havsfiskare på stora djup i Skagerrak.
Anders Nicander

Den lilla hajen vägde 815 gram och innebar att Benny Johansson noterades för ett nytt svenskt rekord. (Foto: Storfiskregistreringen)

Den lilla hajen vägde 815 gram och innebar att Benny Johansson noterades för ett nytt svenskt rekord. (Foto: Storfiskregistreringen)