Nytt larm i norr – lax i Vindelälven dör

Missa inte föredraget om laxen i Umeå, som även videosänds. Foto: Mattias Lundström

Under hela hösten har Fiskejournalen rapporterat om fiskdöd i landets älvar, inte minst i samband med leken. Nu kommer även dystra signaler från Vindelälven, vilket kan innebära nya fiskeregler under 2019.

Antalet laxungar i Vindelälven har nämligen minskat drastiskt de senaste tre åren och nu beskrivs situationen som allvarlig. Siffrorna är nu på samma nivå som de sämsta åren i början på 90-talet, då situationen ansågs katastrofal, konstaterar Länsstyrelsen i Västerbotten i en skrivelse.

Antalet laxungar har minskat snabbt, och många vuxna laxar dör på sin väg tillbaka till Vindelälven för lek. Symptomen påminner om sjukdomen M74, men Länsstyrelsen kan inte se någon direkt utlösande faktor. Brist på ämnet tiamin (vitamin B1), som är central för laxens immunförsvar, tros vara en orsak.

Det är inte bara Vindelälven som har drabbats, utan även andra vattendrag i Västerbotten uppvisar en kraftig minskning av antalet laxungar. Målet nu är att ta fram en förvaltningsplan för lax- och havsöring som omfattar hela sträckan från kustområdet och upp i Vindelälven, och en trolig åtgärd är begränsningar i laxfisket efter kusten samt i Ume- och Vindelälven.

Läs om fiskestoppet i Ljungan:

Allt fiske efter lax och havsöring i Ljungan stoppas