Ökat behov av fisketillsyn vid västkusten

Det finns ett stort behov av aktiva tillsynsmän längs västkusten. (Foto: Markus Lundgren)

Det finns ett stort behov av aktiva tillsynsmän längs västkusten. (Foto: Markus Lundgren)

Sportfiskarna betonar vikten av en aktiv fisketillsyn längs västkusten. Samtidigt finns risk att resurser för att utbilda tillsyningsmän minskar.
Med en adaptiv förvaltning revideras fiskereglerna ofta. Nya fiskeregler i havet, bland annat en ”bag limit” för lax och öring vid handredskapsfiske, ökar behovet för informations- och tillsynsinsatser längs västkusten. Tilldelningsbeslutet för fördelning av medel till fiskevård och fisketillsyn meddelas i månadsskiftet mars-april. Risken finns att medel för tillsynen minskar i Västra Götaland, samtidigt som behovet ökar. Den administrativa kostnaden har ökat och inga nya förordnanden medges. Det rimmar dåligt med det ökade behovet och att antalet förordnade personer minskat i Göteborg där tillsynsbehovet är som störst.

Sportfiskarna utbildar tillsyningsmän för egna vatten men även med befogenhet för kusttillsyn, så det är olyckligt att inte nyttja den resursen med nya förordnanden när behovet är som störst. Sjöpolisen kontaktade Sportfiskarna för att orienteras om sportfisket längs kusten. Med Sportfiskarnas västerhavskonsulent Niclas Åberg som guide kommer sjöpolisen att få information om var tonvikten på tillsynen bör läggas.

Sportfiskarna vill även passa på att påminna om de nya reglerna för handredskapsfisket längs kusten (Kattegatt och Skagerrak) där det nu råder en fångstbegränsning på två öringar/laxar per person och dag. Tänk också på att det under våren är mycket utlekt fisk som bör återutsättas.
www.sportfiskarna.se