Olja och fiskdöd i Stora å

Döda sandskäddor och andra arter kan ses i Välens oljiga vatten. Foto: Chris Ceder

Olja har läckt ut i Stora å i Göteborg och fiskar har hittats döda under den färgskimrande ytan. Utsläppet har även påverkat flera badplatser vid kusten. Enligt Göteborgs miljöförvaltning rör det sig om rapsolja som är ofarlig för människors hälsa.

Det var i onsdags som oroliga badare vid Näset rapporterade om olja på ytan. Miljöförvaltningen avrådde först från badning men meddelade i går att utsläppet lokaliserats och att det rör sig om rapsolja från en livsmedelsindustri som inte kan skada människor.
En del fiskar däremot tycks ha drabbats hårt och biologen och miljökämpen Chris Ceder är missnöjd med hur utsläppet hanteras.

”Det finns fortfarande jättemycket olja i vattnet och den största delen av ån saneras inte alls!”

– Jag tycker att Göteborgs miljöförvaltning tar alldeles för lätt på den här typen av utsläpp. Det finns fortfarande jättemycket olja i vattnet och den största delen av  ån saneras inte alls! Närmare bestämt tre kilometer av det känsliga vattendraget från utsläppskällan ända ner till Välens naturreservat. Det är bara på den sista knappa kilometern innan ån mynnar ut i havet som man lagt tre länsar, som inte ens sluter tätt och släpper förbi betänkliga mängder olja. Det här rör sig om ett känsligt naturområde och ett naturreservat som borde prioriteras lika högt som badplatserna vid kusten, menar han.

Förutom död fisk har Chris sett tecken på att även fågellivet har tagit skada.

”Hela den ekologiska balansen påveras av ett så här stort utsläpp”

– Ingen har kontrollerat hur fåglarna har påverkats i ån. I våras och föregående år fanns det bland annat storskrake i det svårt drabbade området. Vad har hänt med dem nu? Hela den ekologiska balansen påveras av ett så här stort utsläpp, säger han.

[allergallery id=”56546″]

Läs Chris Ceders beskrivning av situationen här.

Hans Hällman