Omfattande fiskdöd i Skivarpsån

Skivarpsån har återigen drabbats av massiv fiskdöd. Vattenanalys visade att åns vatten innehöll extremt höga halter av ämnena är diflufenikan och MCPA, båda vanliga i bekämpningsmedel inom jordbruket. Bilden är från 2015. Foto: Skurups kommun

Hundratals fiskar har nyligen hittats döda i Skivarpsån utanför Skurup. Analys av vattnet visar på höga halter av bekämpningsmedel, vilket sannolikt orsakat fiskarnas död.

Upptäckten gjordes av en fastighetsägare som därefter kontaktade kommunen. Fiskarna, som uteslutande var havsöringar av mindre storlek, hittades på en sträcka av ungefär 750 meter. Kommunens miljöinspektör Elin Olsson var själv på plats och hon uppskattar att minst  500 öringar lär ha dött.
– Det är jättetråkigt och tyvärr inte första gången Skivarpsån drabbas. Våra vattenprover visade på höga halter av bekämpningsmedel, och vi har i dagsläget ingen aning om vem som bär ansvar för utsläppet, säger hon.

Kommunen överväger nu om de ska göra en anmälan om miljöbrott.

Läs mer här.

Hans Hällman