Omlöpet vid Hedefors invigt

omlöpet vid hedfors invigt

Det var ett stort intresse när omlöpet vid Hedefors invigdes i dag. (Foto: Morgan Fihn)

I dag öppnades luckorna till omlöpet runt Hedefors vattenkraftverk, Säveån. Upp mot 200 personer bevittnade det historiska ögonblicket. Man passade även på att inviga ett naturreservat i området.
Hedefors kraftverk ligger ett flugkast från Fiskejournalens redaktion vid Säveån, i Lerums kommun. Ån rinner sedan ut i Göta älv. Båda vattendragen är nationellt prioriterade vad gäller åtgärder för ål och laxfisk. Något som Havs- och vattenmyndighetens generalsekreterare Björn Risinger också belyste i sitt invigningstal.
Omlöpet blir norra Europas största och får avgörande betydelse för det unika laxbeståndet i Säveån.
Dagen till ära invigdes även naturreservatet Säveån-Hedefors, som även kommer att innefatta det nya omlöpet. Reservatet blir det tredje längs Säveån och innebär att de värdefullaste strömsträckorna i ån nu har ett fullgott skydd.
Läs fler notiser om Hedefors.
Anders Holm