ANNONS

Önskas på Öland: Fler gäddor som leker

Varför är det inte fler gäddor som leker på Öland? Foto: Martin Petersson
ANNONS

Fisket i Kalmarsund är rikskänt för sina stora abborrar, och där det även fångas fint med gäddor. Däremot leker väldigt få gäddor på andra sidan sundet, alltså i Ölands kustnära vatten.

Det är Sportfiskarna som under våren provfiskar åtta vattendrag på Öland. Det är bara ett litet antal gäddor som vandrar upp från havet för att leka i kustnära vatten på Öland. Det fångades gädda i sex av de undersökta vattendragen, men inte alls i den mängd som önskats. Det konstateras också att beståndet av abborre är väldigt litet, men att det finns hopp tack vare fiskevården.

Provfisket har alltså understrukit och bekräftat bilden av ett starkt decimerade bestånd och behovet av omfattande åtgärder.

Varför är då beståndet av gädda så magert på Öland? En teori som framkommer är det höga predationstrycket det ökande bestånd av storspigg som äter yngel, och från sälar som äter vuxen fisk.

– En värdefull åtgärd är då att återskapa skyddade lekområden i sötvatten där lekfisken och de uppväxande ynglen är skyddade från spigg och säl. Det kan vara avgörande för att lyckas vända den negativa trenden, säger projektledaren Tobias Berger på Sportfiskarnas Kalmarkontor.

Läs inspirerande artiklar från östkusten:

Färre nätläggare – då blev det öringboom längs kusten

Publicerad: 20 April 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS