Öring på grund

Trots allt tal om att vi skulle få höga vattenflöden efter snösmältningen är bäckarna torra i södra Sverige och många havsöringar har blivit instängda.
Normalt övervintrar en hel del havsöringar i samma vattendrag som de lekt i. När vårfloden kommer vandrar de tillbaka ut i havet. Årets vårflod uteblev på många håll i södra Sverige och öringarna stängdes inne. En hel del fisk har förmodligen redan dött av brist på föda eller blivit mat åt rovdjur.
Även de öringar som fötts i bäcken för ett par år sedan och som ska ut till ett liv i havet stoppas av det låga vattenståndet. Kommer det inte stora mängder regn snart så kan det få ödesdigra konsekvenser för kommande års havsöringfiske.
Anders Nicander

Öringen går på grund i de alltmer sinande bäckarna i södra Sverige. (Foto: Anders Nicander)

Öringen går på grund i de alltmer sinande bäckarna i södra Sverige. (Foto: Anders Nicander)