Oroväckande havsrapport: Golfströmmen bromsar in

Den globala uppvärmningen pekas ut som orsak till att Golfströmmen tappat kraft. Foto: Clem Onojeghuo

Den kraft som till stor del påverkar klimat- och livsmiljö i Norden håller på att förändras. Det handlar om Golfströmmen, som enligt en forskargrupp har mattats av upp emot 20 procent.

Det är tidningen Nature Geoscience som i ett kommande nummer berättar om Golfströmmen och dess utveckling. Enligt en grupp forskare rör sig alltså om 10–20 procents avmattning, vilket innebär att den är svagare än på 1 600 år.
Det som direkt pekas ut som orsak är den globala uppvärmningen.

Även SVT har uppmärksammat nyheten, och intervjuat Frederik Schenk, klimatforskare vid Bolin Center vid Stockholms universitet och SMHI.
– Avmattningen har flera orsaker. Uppvärmningen i Arktis gör att havsströmmarna har svårare att kyla ner sig och då blir det svårare för vattnet att kunna sjunka ner och vända söderut. Havsströmmen mattas också på grund av att saltvattnet späs ut med ”sjöar” av sötvatten. Det beror dels på ökad nederbörd men också accelerationen av smältande isar på Grönland och Arktis, säger han till SVT.
Enligt studier vid Met Office Hadley Center skulle medeltemperaturen i Norden sjunka med 5–10 grader utan Golfströmmen.

Här hittar du inslaget i SVT.