Pengar till fler gäddfabriker

Pengar från Hav ger fler gäddfabriker och mer gäddyngel. Foto: Sportfiskarna

Pengar från Havs- och vattenmyndigheten gör att  Sportfiskarna kan anlägga fler gäddfabriker.
I den nya fiskevårdssatsningen kommer Sportfiskarna nu att ansvara för arbetet med att ta fram nya områden för anläggande av gäddfabriker. Projektet sker i samverkan med sju kustlänsstyrelser, från Blekinge i söder till Uppsala i norr, med länsstyrelsen i Stockholm som huvudman.
Fler gäddfabriker bidrar på ett påtagligt sätt till friskare fiskbestånd i friskare vatten, och till ett bättre fiske.
– Pengarna är ytterst välkomna, säger Lars Vallin, projektledare inom rovfiskprojektet.