Pigghajen totalfredas

Från den 1 april förbjuds sportfiske efter pigghaj. Den förr så vanliga hajen rankas nu som en av våra fem mest hota arter.
Trots att forskarna hävdar att pigghajen är på väg att utrotas har det varit ovanligt gott om pigghaj längs Västkusten de senaste somrarna. Storfiskregistreringarna har dignat av pigghaj i vikter ända upp till över 8 kilo. Med det i färskt minne har säkert många sportfiskare svårt att förstå Fiskeriverkets beslut. Att sportfisket förbjuds har heller inte någon som helst biologisk betydelse med tanke på att så gott som alla hajar som fångas återutsätts. Däremot finns det etiska invändningar mot att lustfiska efter en art som är hårt trängd och som vi inte helt säkert vet hur bra den klarar att fångas och återutsättas.
Anders Nicander

Alla pigghajar som fångas ska återutsättas. Ha med en tång och lyft inte fisken ur vattnet. (Foto: Anders Nicander)