ANNONS

Plugga sportfiske på universitet

Nu kan du få studiemedel för fiskandet. Foto: Anders Nicander
ANNONS

Linnéuniversitetet startar nu en kurs för sportfiskare. Kursen ska ge fördjupad kunskap kring olika fiskarters levnadsätt, hur de påverkar sportfiskets bedrivande, fiskevård och en ekologisk hållbar förvaltning. Kursen bedrivs på distans med två fältexkursioner i Kalmar.

Kursen Sportfiske och fiskevård är på 7,5 poäng och bedrivs genom webbaserade föreläsningar på distans. Dessutom ingår två obligatoriska fältexkursioner i Kalmar.

Kursen innehåller generell introduktion till ekologi, evolution och etologi, artbestämning, hur fiskars fysiologi och morfologi påverkar val av teknik och metod av sportfiske, konsekvenser av sportfiske och fiskevård avseende fiskens ekologi, reproduktion och beteende, sportfiskets roll inom miljöövervakning och utbildning, förvaltning av fiskbestånd, inventeringsmetodik för fisk och exempel på praktisk fiskevård.

Publicerad: 12 September 2019
Av: Fiskejournalen
ANNONS