ANNONS

Politiker om åldöden: ”Måste minska den småskaliga vattenkraften”

Här tar det stopp för ålens vandring. Foto: Från Uppdrag Granskning
ANNONS

Vattenkraftverken pekas återigen ut som den stora orsaken till att ålen är utrotningshotad. Uppdrag Gransknings program ”Den sista ålen” visar hur ålen hackas sönder och dör när de försöker passera svenska kraftverk – och dessa bilder kablas ut över världen och väcker reaktioner. Frågan kommer nu att hamna på ansvarig ministers bord.

Fiskejournalen har i mängder av artiklar genom åren rapporterat om både tjuvfiske efter ål, och hur de dör i stora mängder när de försöker passera svenska kraftverk. Enligt studier och ledande forskare dör i snitt 70 procent av de vuxna djuren när de simmar in i ett vattenkraftverk.

Men trots att ålen är klassad som akut hotad, och att det antagits en nationell plan för att rädda den, så prioriteras den oftast bort när liv ska ställas mot kronor och ören, och mot energiproduktion. I Uppdrag Granskning framkommer det exempelvis att statliga Vattenfall har dragit ned finansieringen av ålfrämjande åtgärder, trots att bolaget gjort en vinst på mellan 8–15 miljarder kronor de senaste åren. Det understryks också att det är frivilligt för kraftbolagen att göra insatser för ålen och annan vandrande fisk – med följden att det bara vid ett fåtal kraftverk har gjort helhetslösningar för att ålen ska kunna passera. I stället har man oftast valt lösningen att importera ål från England och Frankrike, och plantera ut dem ovanför kraftverken, samt att fånga ål och skjutsa dem förbi kraftverken till havet när de försöker ta sig nedströms.

Frågan är då hur politiken reagerar på situationen, och om de tänker försöka göra något åt den?
– Det vi såg i Uppdrag Granskning visar det vi påtalat under lång tid, att vi måste ställa högre krav på vattenkraften att stärka miljöhänsynen, säger riksdagsledamoten Elin Segerlind.
Hon är vänsterpartiets talesperson i fiske- och jordbruksfrågor, och berättar för Fiskejournalen att hon tänker rikta en skriftlig fråga i ärendet till näringsminister Ibrahim Baylan (S), som är ansvarig för fiskerifrågor.

Anser du att det ska vara frivilligt för kraftbolag som exempelvis statliga Vattenfall att skapa förutsättningar för att ålen att överleva?
– Att vidta åtgärder för att säkra ålens överlevnad borde helt klart vara ett krav för att stärka förutsättningarna för ålen. Det är därför som vi sedan tidigare har föreslagit krav på exempelvis fiskvandringsvägar. Men vi behöver också minska den småskaliga vattenkraften som är ett stort bekymmer för ålen, säger Elin Segerlind.

Fiskejournalen har bett fler riksdagspolitiker att ge sina reaktioner kring Uppdrag Gransknings program, och vi återkommer med dessa om vi får svar. Här kan du se Uppdrag Gransknings program ”Den sista ålen” och bilda din egen uppfattning.

Publicerad: 21 oktober 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS