ANNONS

Politiker ser rött om trålgränsen: ”Har redan allt underlag vi behöver”

Stoppa överfisket i haven, kräver bland andra Naturskyddsföreningen.
ANNONS

– Det finns redan tillräckligt med underlag för att flytta ut trålgränsen – regeringen behöver inte vänta på mer.
Socialdemokraternas besked till Fiskejournalen om att en utflyttning av trålgränsen kan dröja, får den politiska oppositionen att se rött.

Både sportfiskare och politiker har reagerat starkt på regeringens resonemang kring utflyttningen av trålgränsen. Riksdagen har alltså sagt ja, men landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg låter meddela att man vill avvakta mer underlag från Havs- och Vattenmyndigheten innan man går vidare med processen.

Detta besked får tummen ned av bland andra Vänsterpartiets riksdagsledamot Elin Segerlind, som varit drivande i frågan kring trålgränsen.
– Jag blir bedrövad av att läsa landsbygdsministerns svar. Socialdemokraterna var med i riksdagen och tog beslut om att flytta ut trålgränsen snarast. Det var inte frågan om att låta HaV genomföra långa utredningar. Det uppdraget gav riksdagen regeringen mot bakgrund av det förarbetet vi har gjort där vi dragit slutsatsen att tillräckligt kunskapsunderlag finns för att det ska vara motiverat att flytta ut trålgränsen.

Hon befarar nu att regeringen inte kommer att genomföra det tillkännagivande som riksdagen gett dem.
Nästa datum att hålla utkik efter i frågan är 31 mars.
Regeringen har uppdragit till Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra egentliga Östersjön, och det ska alltså redovisas till regeringen senast den 31 mars.

Publicerad: 18 januari 2022
Av: Anders Lundin
ANNONS