Rällsälven får faunapassage

Nu ska det bli en faunapassage i Rällsälven. Foto: Mälarenergi

Nu har det gått från planering till verkstad i Rällsälven. Den efterlängtade faunapassagen förbi kraftverksdammen i ån håller nämligen på att bli verklighet.

Det är Mälarenergi som meddelar att de ny påbörjat bygget av en faunapassage – en vandringsväg för fisk och andra vattenlevande djur – vid Rällsälvs kraftverk i norra Örebro län. Faunapassagen byggs inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, ett EU-finansierat projekt som bland annat genomförs i Örebro län.

Faunapassagen i Rällsälven byggs i form av en 350 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet, och beräknas stå färdig i slutet av maj 2019. Åtgärden kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan och är en del av EU:s vattenmiljöprogram LIFE IP Rich Waters, skriver Mälarenergi i ett pressmeddelande.

Spana in detta fiskekort!

”Stockholmskortet” har släppts – fiska billigt i 40 vatten