ANNONS

Rapport från provfiske i Vättern – detta var vanligaste fisken

Vilka fångster fastnade i nätet? Nu är rapporten från Vättern klar. Foto: Fredrik Öhlander
ANNONS

Nej, det var inte abborre som var den vanligaste fångsten när det genomfördes strandnära provfiske med nät i Vättern. Det var i stället gärs. Totalt fångades 19 arter, och resultatet tyder på ett minskande antal fiskar men friskare vatten.

Provfisket skedde 2020 under ett större LEADER-projekt, och riktade sig till att undersöka fisksamhället på bottnar närmare stränderna.
De goda nyheterna är att det i dag finns mindre fosfor i Vättern och att näringshalterna är nere på nivåer liknande de innan industrialismen. Detta kan dock leda till att vissa arter minskar i antal, vilket också provfisket visar i jämförelse med tidigare undersökningar. Det diskuteras också i rapporten att en stigande vattentemperatur och en ökande närvaro av signalkräftor och storskarv kan påverka fiskbeståndet.

De största fångsterna gjordes i sjöns båda ändar, norr och söder. Gers var alltså den absolut talrikaste arten, följd av storspigg, abborre och mört. Provfisket gav sammanlagt 222,4 kilo fisk, och man hittade 19 olika arter fördelat på 9 749 fiskar.
Här kan du läsa hela rapporten!

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 10 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS