Regeringen sviker havsmiljön

”Vad regeringen säger och vad regeringen gör är två helt olika saker när det gäller havsmiljön”, skriver Greenpeace i en debattartikel. I artikeln konstaterar Greenpeace att Sverige sviker löftet att skydda vår unika havsmiljö.
I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver Jan Isaksson och Therese Jacobsson att den svenska regeringen ser till att uppfylla de löften man gjort när det gäller havsmiljön.
– Skyddet av Sveriges unika havsområden är så dåligt att Sverige till och med bryter mot EU-lagstiftning, säger Jan Isaksson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.
Vad Isaksson syftar på är bland annat det bristande skyddet av Fladen och Lilla Middelgrund. Dessa två utsjöbankar ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden, så kallade Natura 2000. Men trots detta förekommer de bottentrålning, som är en extremt destruktiv fiskemetod.
Greenpeace pekar också på andra försyndelser som övergödande fiskodlingar, grustäkt och tippning av giftiga muddermassor i skyddsområden.
I debattartikeln konstateras också att länsstyrelserna inte får de resurser och verktyg som behövs för att skydda områden till havs. 12 av 14 länsstyrelser uppger att de har ytterst knapphändig kunskap om vad som finns i deras havsområden.
Du kan läsa hela debattartikeln HÄR.
Svenne Andersson

Regeringen har lovat att skydda Fladen och Lilla Middelgrund, ändå fortgår bottentrålningen. Bilden är från när Greenpeace dumpade stenblock för att stoppa trålarna. (Foto: Greenpeace)