Rekordhalter av bekämpningsmedel i två skånska vatten

Två vatten utanför Helsingborg har uppvisat rekordhöga halter av insektsmedel.
ANNONS

Miljöförvaltningen i Helsingborg har upptäckt extremt höga halter av bekämpningsmedel i Råån och Görarpsbäcken. Både vattendragen ligger nära stora växthus och experter ser allvarligt på situationen.

I ett av proverna som miljöförvaltningen tog i Görarpsbäcken var halten av ämnet Imidakloprid, som används till att bekämpa insekter, 7500 gånger över riktvärdet.
– Det är oerhört högt. Det är inte alls bra, säger miljöinspektören Malin Kylmä till P4 Malmöhus.

Även andra bekämpningsmedel hittades i bäcken och i den närliggande Råån. Fynden gjordes i närheten av flera stora växthus. Halterna överraskar eftersom växthusen har anpassat sin verksamhet för att minska utsläppen till närliggande mark, sedan höga halter upptäcktes redan 2010.

Läs mer och lyssna på SR:s inslag här.

Hans Hällman

Publicerad: 27 March 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS