Riksdags- och regeringsledamöter synar vattenkraften

Förhoppningsvis kan debattartikeln i Norran inspirera andra riksdags- och regeringsledamöter. (Foto: Morgan Fihn)

Folkpartiets ledande politiker sätter ner foten och visar med all tydlighet sin ståndpunkt i vattenkraftfrågan. Man efterlyser en modernisering av lagen och tycker att kraftbolagen skall kompensera för bortfall av biologiskt mångfald.
I en debattartikel i tidningen Norran, som är signerad av partiledare Jan Björklund (Fp) med flera, betonar man vikten av att skydda våra nationalälvar och dess biflöden. Kraftbolagens agerande och ansvar avhandlas också med kritisk ton. Man konstaterar bland annat: ”Samtidigt som arbetet med åtgärder pågår på länsstyrelser och myndigheter förväntar vi oss att kraftbolagen tar sin del av ansvaret för att åstadkomma lösningar för fiskens vandring och biologisk mångfald.”
Debattartikeln uppmuntrar även Havs- och vattenmyndighetens uppdrag att initiera en dialog mellan kraftbolag, miljöorganisationer och berörda myndigheter – men poängterar vikten av att lagen måste moderniseras.
Älvräddarnas ordförande Christer Borg tycker debattartikeln är mycket positiv.
– Glädjande att våra ledande politiker diskuterar lagförändringar. Nu hoppas vi att de kan mobilisera ett ännu större stöd bland fler beslutsfattare, säger han till Fiskejournalen.
Här kan ni läsa hela debattartikeln.
Morgan Fihn