Riksdagsmän vill ha mer ålfiske

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker det fiskas för lite ål. Därför kräver de att husbehovsfiskare ska få återuppta detta fiske…
De bägge moderaterna, med hemvist på Möja respektive i Kalmar, säger sig vilja värna om ”småfiskare” som haft stora delar av sin inkomst från ålfisket. Därför kräver de att dessa ska ges möjlighet till fortsatt fiske. Dessutom kräver de att yrkesfiskare ska kunna ärva ålfisketillstånd för att möjliggöra generationsskiften inom familjeföretag.
Att ålen skulle vara allvarligt hotat tror de inte riktigt på: ”Samtidigt vittnar många svenska fiskare om att att det lokala beståndet av könsmogen ål knappast förändrats nämnvärt under senare år”, skriver de i debattartikeln.
Att rekryteringen under de senaste tioårsperioden minskat med över 90 procent är uppenbarligen obekant för de båda riksdagsmännen, liksom att det tar tiotals år för ålar att bli könsmogna och att minskningen bland fullvuxen ål därför inte syns på många år än.
Som slutkläm på debattartikeln säger riksdagsmännen att Alliansen har signalerat att man vill förändra den svenska fiskeripolitiken. Uppenbarligen hoppas de att deras förslag skall vinna gehör när det är dags för denna förändring.
Svenne Andersson

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker att "småfiskare" ska få lov att fiska ål.

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker att "småfiskare" ska få lov att fiska ål.