ANNONS

Riksdagsparti kräver fria fiskvägar från hav till fjäll

Släpp på vatten i torrfårorna, anser Liberalerna. Här Krångede kraftverk i Ragunda kommun. Foto: Anders Lundin
ANNONS

Fisk, fiske och fiskevård har blivit glödheta politiska frågor. Vid Liberalernas landsmöte antogs ett nytt byggdepolitiskt program där bland annat målet är att skapa fri fiskvandring från kust till fjäll.

Måhända har det politiska intresset för fiskefrågor eskalerat i samband med SVT-trilogin Fiskarnas Rike, där det bland annat blir märkbart hur mängder av ål och annan fisk dör vid svenska vattenkraftverk. Liberalerna går alltså så långt att de vill skapa fiskvägar ända från havet och fjället, och avveckla ineffektiva kraftverksdammar.

– Sammantaget innebär detta att Liberalerna har den mest offensiva politiken för att återskapa de naturvärden och den biologiska mångfalden som påverkas väldigt hårt av vattenkraftverks utbyggnad. Mycket glädjande, säger Pär Löfstrand i Liberalernas partistyrelse.
Pär är även kommunalråd i Östersund, och har under lång tid drivit denna typ av frågor i Jämtland.

Landsmötet behandlade även ett antal motioner som antogs och mer specifikt pekar på viktiga åtgärder.
Bland annat:
1) att Liberalerna ska verka för omprövning av miljöskadliga vattendomar.
2) att vattendomar som tillåter torrläggning av älvfåror ska prioriteras.
3) att verka för att torrlagda älvfåror återfår strömmande vatten.
4) att Liberalerna ska arbeta för att avveckla ineffektiva eller olagliga dammar.
5) att Liberalerna uppmanar staten till stötta alla kraftverks- och dammägare med likvida medel för att ha råd att riva dammar.
6) att Liberalerna verkar för att återställa förstörda vattenmiljöer. Undantag kan göras för synnerligen skyddsvärda dammar med historiskt eller kulturellt värde.

Följ Fiskejournalen på Facebook och Instagram för fler nyheter!

Publicerad: 15 dagar sedan
Av: Anders Lundin
ANNONS