ANNONS

Rikspolitiker om fiskslakten: ”Tydligen vill inte kraftbolagen göra något”

Bilder på döda ålar vid svenska vattenkraftverk får svenska politiker att reagera. Foto: Från Uppdrag Granskning
ANNONS

Håller det på ett ske ett politiskt uppvaknande kring både åldöden och andra fiskars vandringsproblem i svenska vatten? Reaktionerna är åtminstone starka efter Uppdrag Gransknings program om fiskslakten i svenska kraftverk – och nu kommer det fler krav från tunga politiker som Fiskejournalen pratat med.

Under torsdagen berättade vi att Vänsterpartiet kommer att agera i situationen kring massdöden av ål och andra fiskar i svenska vattenkraftverk, genom att bland annat lägga frågan på Näringsminister Ibrahim Baylans bord. Det kan ni läsa om här.
Även Miljöpartiet och Centerpartiet beklagar situationen kring ålen, och ställer hopp till den miljöanpassning som ska göras av den svenska vattenkraften.

En gallermärkt, död ål från Ätran som skulle vandrat vidare för att leka i Sargassohavet. Foto: Ingemar Alenäs

Rickard Nordin, Centerpartiets nationella talesperson i energifrågor, brukar pekas ut som en tung röst för den småskaliga vattenkraftens bevarande, men även han reagerade på Uppdrag Gransknings bilder.
– Det är självklart ett problem med ål och andra fiskar som får problem i kraftverken. Vi har klubbat ny lagstiftning som snart börjar verka och som ställer krav på vattenkraften att ta hänsyn bland annat till den vandrande fisken. Jag är själv uppvuxen med att vi fiskade ål och har sett hur den gradvis försvunnit ur sjön hemma, säger han till Fiskejournalen.

Frågan är då om han tycker att det ska vara frivilligt för kraftbolag att skapa förutsättningar för att ålen ska överleva?
– Den lagstiftning vi nu tagit ställer krav på bolag som Vattenfall och andra att göra verkningsfulla åtgärder, svarar Rickard Nordin.
Men det finns ju farhågor att vattenkraften ska undantas krav på miljöåtgärder, understött av bland andra Centerpartiet. Kan sådana här uppgifter påverka er inställning?
– Vattenkraften kommer inte undantas åtgärder med den nya lagstiftningen. Det som ska göras är en helhetsbedömning där olika nyttor vägs in och där olika kraftverk kan få krav på olika stränga åtgärder beroende på utfallet i bedömningen, poängterar Rickard Nordin.

Betydligt hårdare i sin kritik och sina krav är Miljöpartiets djurpolitiska talesperson Elisabeth Falkhaven.
– Att vi människor är nonchalanta när det gäller andra arters möjligheter till överlevnad visar sig gång på gång. När det gäller ålen så har vi vetat detta länge, och vi i Miljöpartiet har ju drivit frågan i många år men tydligen vill inte kraftbolagen göra något, det är ju helt tydligt, säger Elisabeth Falkhaven till Fiskejournalen.

Hon anser det vara en självklarhet att det ska byggas fiskvägar på bred front vid svenska vattenkraftverk:
– Det finns lösningar, det kostar lite, men finns viljan går det att ordna omgående. Det hade varit mycket intressant att se effekterna på ålbestånden, och för den delen andra vandrande fiskar också, om bara tio år från nu, om alla, jag säger ALLA kraftverk, små som stora, under 2022 bygger omlopp både upp och ner förbi kraftverken. Det skulle märkas på så kort tid.

Hon tycker också att detta måste bygga på krav och inte frivillighet.
– Det räcker helt tydligt inte med frivillighet och att det finns lösningar, det måste till krav och då får politiken helt enkelt ställa de kraven. Det finns ingen annan utväg när de som driver kraftverken själva inte vill ta ansvar, poängterar Elisabeth Falkhaven.

Publicerad: 22 oktober 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS