Rödingens och öringens dag på söndag

Söndagen 25 oktober samlas tusentals människor vid Vättern för att betrakta ett färgsprakande skådespel.
Under Rödingens och öringens dag får besökarna lära sig mer om livet i bäckarna och beskåda öring- och rödinglek från första parkett. Det finns också möjlighet att lära mer om restaureringsarbete och få en demonstration av elfiske.

Besökarna får lära sig mer om livet i bäckarna.

Det är Länsstyrelsen i nära samarbete med Jordbruksverket, kommuner, Artadatabanken och lokala aktörer som under flera år anordnat rödingens och öringens dag.
– Rödingens dag är ett ypperligt tillfälle för exempelvis landets sportfiskeklubbar att lära sig mer om restaureringsåtgärder och Vätterns unika fiskfauna, säger Daniel Rydberg som är fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping